Vogelclub

 
vogels+tak+wk.jpg
 
 
 
Welkom in Wielewaalsdorp. Dit dorp (deze site) heeft de ambitie een verzamelpunt te worden voor mensen die geinteresseerd zijn in het fotograferen van vogels in Nederland. Deze site is bedoeld voor diegenen die graag in de natuur lopen, naar vogels kijken en -amateuristisch, net als wij- op zoek zijn naar een mooi plaatje. Er zijn al veel professionele sites. Maar op onze site kan je je fraaiste (en minder fraaie) foto's plaatsen en anderen daarvan laten meegenieten.
 
 
 Kerstwindow+lijntje…
 
 
 Onze interesse gaat uit naar in Nederland voorkomende vogels, maar ook naar overwinteraars, doortrekkers en dwaalgasten. Wellicht wil je ook vertellen hoe moeilijk of bijzonder het was om juist die bepaalde vogel op de gevoelige plaat vast te leggen.

 

 
Liefs Zwanenlady en Nathalia.
 
 
  
 
***CLUBSETJES VAN BEP***                                              

 Meerkoet (Fuica atra )

meerkoet-02.jpg


Door het zwarte verenkleed en de witte plaat op het voorhoofd is de meerkoet één van
de makkelijkst te herkennen vogels.
De witte plaat op het voorhoofd is bij het mannetje groter dan bij het vrouwtje.
In het voorjaar is de plaat groter dan in het najaar.
Waar voldoende water is, daar leven meerkoeten.
Er is geen park, kanaal of sloot zonder een paartje meerkoeten,
hoewel de aantallen in Laag-Nederland het grootst zijn.
 Wie meerkoeten een tijdje gadeslaat, zal opmerken dat ze vaak duiken naar voedsel.
Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze echter nogal
 wat moeite doen om onder water te komen;
ze maken dan ook een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten flink af.
 Kort daarop komen ze als een grote dobber weer naar boven.
In het broedseizoen zijn de zwarte vogels echte kemphanen.
Het territorium wordt onder het slaken van een schelle strijdkreet met snavel en poten
 verdedigd tegen buurkoeten, waarbij het er fel aan toegaat.
 Meerkoeten eten vooral waterplanten,
maar zeker wanneer er jongen zijn worden ook allerlei waterdieren gevoerd en gegeten,
 die beter voorzien in de energiebehoefte van dat moment.
Van oorsprong zijn meerkoeten echte moerasvogels,
 met poten die bijzonder geschikt zijn om te lopen op drijvende vegetatie (kraggen)
en wortels van riet- en lismoerassen.
Het aantal meerkoeten neemt sinds de 60'er jaren toe,
 maar de groei van de populatie zwakt sinds de 90'er jaren iets af.
In de periode 1998 - 2000 werden 130.000 tot 180.000 paren vastgesteld.


 

Biotoop
De Meerkoet heeft in de winter een voorkeur voor waterrijke gebieden.
De soort gebruikt vooral grote open, zoete dan wel zoute wateren,
en daarnaast allerlei wateren verspreid over het hele land.
Ook maakt de soort regelmatig gebruik van het stedelijk gebied (stadsparken,
 grachten en vijvers).
Van augustus tot september verblijven grote concentraties in het Lauwersmeer,
 het IJsselmeergebied en het Deltagebied.
 Van november tot maart zijn vooral het rivierengebied, het Deltagebied,
de randen van het IJsselmeergebied,
 allerlei wateren in Noord- en Zuid-Holland en enkele Friese meren van belang.
 Bij strenge vorst verschuift het zwaartepunt naar het zuiden en neemt het belang van
 het Deltagebied en het rivierengebied toe. De slaapplaatsen bestaan uit rustige,
open wateren en de oevers van allerlei wateren.
 Meerkoeten foerageren voornamelijk op plantaardig materiaal en schelpdieren,
in het water of op de oevers, maar ook op akker- en grasland.


 

meerkoet.jpg

 

Nieuwste Leden

  • Hpfan0112
  • redroses
  • Winny2067
  • jempi
  • Rembrandt
  • kikimuis

Groenling


 

Chloris chloris
Kenmerken: mannetje geelgroen; Stuit en spiegel op vleugel geel. Poten vleeskleurig vrouwtje grijsgroen. Stevige, lichtgekleurde vinkesnavel. Ongeveer de grootte van een mus. Jongen bruin gestreept. Habitat: Bewoont bosranden
en daarmee ook lanen, parken, tuinen, open parken. Voedsel: Middelgrote tot grote zaden, die hij op de grond zoekt, maar ook in korenvelden. Bezoekt graag de voederplank. In zomer ook insekten, vooral bladluizen. Voortplanting: Nest in dicht kreupelhout; 4-6 eieren, tijd van behoeden 12-15, broedzorg 13-16 dagen. 2 legsels per jaar.


 

Tot ziens!

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

Alvredea starstarstarstarstar

Welkom op deze zo gezellige club van Zwanenlady en kom gerust binnen om een kijkje te nmen !!


kikimuis starstarstarstarstar

prachtige club voor iedereen. lieverds die voor iedereen klaar staan als het nodig is. een club waar je je thuis voelt.


Meer aanbevelingen